UploadImage

บริษัท พิมเม็กซ์ จำกัด

ชื่อบริษัท พิมเม็กซ์ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการสั่งเข้าและส่งออก ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
บ้านเลขที่ 199
หมู่ หมู่ที่ 9
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนแกลง
แขวง/ตำบล ตำบลแกลง
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก