UploadImage

บริษัท พิพัฒน์ อินดัสทรีย์ จำกัด

ชื่อบริษัท พิพัฒน์ อินดัสทรีย์ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายกาว ซิลิโคน และวัสดุเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ
บ้านเลขที่ 5/1
หมู่ หมู่ที่ 5
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลลำพยา
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก