UploadImage

บริษัท พัฒนา โกลเด้นไรซ์ จำกัด

ชื่อบริษัท พัฒนา โกลเด้นไรซ์ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการค้าข้าวนึ่ง ข้าวขาว ข้าวสาลี ข้าวเจ้า ข้าวทุกชนิด ทุกประเภท
บ้านเลขที่ 183/2
หมู่ หมู่ที่ 5
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลศาลายา
เขต/อำเภอ อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก