UploadImage

บริษัท พัฒนชัย เคมิคอล จำกัด

ชื่อบริษัท พัฒนชัย เคมิคอล จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์
บ้านเลขที่ 55
หมู่ หมู่ที่ 8
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนพุทธมณฑลสาย 5
แขวง/ตำบล ตำบลบางกระทึก
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก