UploadImage

บริษัท พลอย ซัคเซส อินฟินิส จำกัด

ชื่อบริษัท พลอย ซัคเซส อินฟินิส จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการด้านรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน รักษาความปลอดภัยชีวิต ประกอบกิจการรับเหมาแรงงานเข้าทำงานเ
บ้านเลขที่ 11/169
หมู่
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 7
แขวง/ตำบล ตำบลห้วยโป่ง
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก