UploadImage

บริษัท พรจักรภัทร จำกัด

ชื่อบริษัท พรจักรภัทร จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ จัดสรรที่ดินเป็นแปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือจัดแบ่งขายเฉพาะที่ดิน
บ้านเลขที่ 50/7
หมู่ หมู่ที่ 4
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลชากบก
เขต/อำเภอ อำเภอบ้านค่าย
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก