UploadImage

บริษัท พนมศิลาทอง จำกัด

ชื่อบริษัท พนมศิลาทอง จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตหิน โรงโม่หิน นำเข้าหินสำเร็จรูปจากประเทศลาว จำหน่ายหินสำเร็จและขนส่งหิน
บ้านเลขที่ 133/1
หมู่ หมู่ที่ 3
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลหนองญาติ
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก