UploadImage

บริษัท พชรพันธุ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ชื่อบริษัท พชรพันธุ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการขายส่ง วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกชนิด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
บ้านเลขที่ 205
หมู่
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนราษฎร์บำรุง
แขวง/ตำบล ตำบลเนินพระ
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก