UploadImage

บริษัท ปลวกแดง อีเล็คทริค จำกัด

ชื่อบริษัท ปลวกแดง อีเล็คทริค จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการจำหน่ายขายส่ง วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท รวมทั้งการติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทุกชนิด
บ้านเลขที่ 296/16
หมู่ หมู่ที่ 1
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลปลวกแดง
เขต/อำเภอ อำเภอปลวกแดง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก