UploadImage

บริษัท ปทุมรีไซเคิล (ระยอง) จำกัด

ชื่อบริษัท ปทุมรีไซเคิล (ระยอง) จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ สินค้ารีไซเคิล ได้แก่ ขวดที่ใช้แล้ว เศษกระดาษ เศษเหล็ก
บ้านเลขที่ 99/9
หมู่ หมู่ที่ 5
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลทับมา
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก