UploadImage

บริษัท บูรพา แพ็คกิ้ง วู้ด จำกัด

ชื่อบริษัท บูรพา แพ็คกิ้ง วู้ด จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูป,ส่งออกภายในประเทศและนอกประเทศ
บ้านเลขที่ 37/2
หมู่ หมู่ที่ 6
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลบ้านนา
เขต/อำเภอ อำเภอแกลง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก