UploadImage

บริษัท บูรพา เครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด

ชื่อบริษัท บูรพา เครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิต เครื่องชั่ง เครื่องวัด เครื่องจักร เครื่องตวง ประกอบกิจการส่งออก เครื่องชั่ง เครื่อ
บ้านเลขที่ 21/1-3
หมู่
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 36
แขวง/ตำบล ตำบลมาบข่า
เขต/อำเภอ อำเภออำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก