UploadImage

บริษัท บีเจซี แพลนท์ อินดัสเทรียล จำกัด

ชื่อบริษัท บีเจซี แพลนท์ อินดัสเทรียล จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์โลหะในการก่อสร้าง ส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น รับบริการบำรุง,รักษา,ซ่อมแซม
บ้านเลขที่ 597
หมู่ หมู่ที่ 4
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลมะขามคู่
เขต/อำเภอ อำเภออำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก