UploadImage

บริษัท เกษมชัยฟาร์มเป็ดไข่ จำกัด

ชื่อบริษัท เกษมชัยฟาร์มเป็ดไข่ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ เลี้ยงเป็ด,จำหน่ายไข่เป็ด
บ้านเลขที่ 169
หมู่ หมู่ที่ 8
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลบางเลน
เขต/อำเภอ อำเภอบางเลน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก