UploadImage

บริษัท บ้านชนากาญจน์ 2006 จำกัด

ชื่อบริษัท บ้านชนากาญจน์ 2006 จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือจัดแบ่งขายเฉพาะที่ดิน
บ้านเลขที่ 79/98
หมู่ หมู่ที่ 4
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลเนินพระ
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก