UploadImage

บริษัท บ้านฉางเมนเทนแน้นซ์ 2004 จำกัด

ชื่อบริษัท บ้านฉางเมนเทนแน้นซ์ 2004 จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการรับเหมาทั่วไป
บ้านเลขที่ 29/31
หมู่
อาคาร
ซอย ซอยโรงน้ำแข็ง
ถนน ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน
แขวง/ตำบล ตำบลห้วยโป่ง
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก