UploadImage

บริษัท บ้านฉาง อีสเทิร์น โฮม จำกัด

ชื่อบริษัท บ้านฉาง อีสเทิร์น โฮม จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สิน
บ้านเลขที่ 241/225
หมู่ หมู่ที่ 3
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลพลา
เขต/อำเภอ อำเภอบ้านฉาง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก