UploadImage

บริษัท บ้านค่าย อินดัสเทรียล จำกัด

ชื่อบริษัท บ้านค่าย อินดัสเทรียล จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล ชิ้นส่วนของเครื่องจักร
บ้านเลขที่ 20
หมู่ หมู่ที่ 8
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลชากบก
เขต/อำเภอ อำเภอบ้านค่าย
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก