UploadImage

บริษัท บาเดอร์ (เอเซีย) จำกัด

ชื่อบริษัท บาเดอร์ (เอเซีย) จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตเครื่องหนัง กิจการค้าเครื่องหนัง สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
บ้านเลขที่ 2/9
หมู่
อาคาร
ซอย ซอยชากลูกหญ้า 4
ถนน ถนนวัดซากลูกหญ้า
แขวง/ตำบล ตำบลห้วยโป่ง
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก