UploadImage

บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสี ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบโลหะ ผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็น
บ้านเลขที่ 2
หมู่
อาคาร
ซอย ซอยจี 9
ถนน ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
แขวง/ตำบล ตำบลมาบตาพุด
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก