UploadImage

บริษัท นิสสัน สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบริษัท นิสสัน สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการโรงงานผลิตสปริง ผลิตภัณฑ์โลหะ ชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์ ชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็
บ้านเลขที่ 64/142
หมู่ หมู่ที่ 4 หมู่บ้านนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลปลวกแดง
เขต/อำเภอ อำเภอปลวกแดง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก