UploadImage

บริษัท นิปปอน สตีล บาร์ แอนด์ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบริษัท นิปปอน สตีล บาร์ แอนด์ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน
บ้านเลขที่ 300/39
หมู่ หมู่ที่ 1 หมู่บ้านนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลตาสิทธิ์
เขต/อำเภอ อำเภอปลวกแดง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก