UploadImage

บริษัท นิชโช ไซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบริษัท นิชโช ไซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนโลหะและอโลหะ รวมทั้งหล่อ เจาะ เคลือบ พ่น ประกอบเข้าด้วยกัน จำหน่ายแม่พิมพ์
บ้านเลขที่ 7/225
หมู่ หมู่ที่ 6 หมู่บ้านนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลมาบยางพร
เขต/อำเภอ อำเภอปลวกแดง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก