UploadImage

บริษัท เกธรีบเบ-เชฟเฟอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่อบริษัท เกธรีบเบ-เชฟเฟอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์หรือชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเลคอทรอนิกส์
บ้านเลขที่ 64/70
หมู่ หมู่ที่ 4 หมู่บ้านนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลปลวกแดง
เขต/อำเภอ อำเภอปลวกแดง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก