UploadImage

บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด

ชื่อบริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิต ซื้อ ขายแม่พิมพ์ แบบพิมพ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร บริการรับจ้างซ่อมแม่พิมพ์ แบบผลิต ชิ้นส่วนเครื่อง
บ้านเลขที่ 130/3
หมู่ หมู่ที่ 3
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลหนองละลอก
เขต/อำเภอ อำเภอบ้านค่าย
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก