UploadImage

บริษัท ธัญพิสิษฐ์ อีแอนด์ไอ เอ็นจิเนียริ่ง (เอส บี เอส 1998) จำกัด

ชื่อบริษัท ธัญพิสิษฐ์ อีแอนด์ไอ เอ็นจิเนียริ่ง (เอส บี เอส 1998) จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและซ่อมบำรุงงาน ไฟฟ้า
บ้านเลขที่ 35
หมู่
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนชากกลาง-มิตรประชา
แขวง/ตำบล ตำบลห้วยโป่ง
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก