UploadImage

บริษัท ธรธนาอุตสาหกรรม จำกัด

ชื่อบริษัท ธรธนาอุตสาหกรรม จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ผลิตกระสอบพลาสติก,รับจ้างซ่อมเครื่องจักร
บ้านเลขที่ 71/66
หมู่ หมู่ที่ 9
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลไร่ขิง
เขต/อำเภอ อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก