หลักสูตรระยะสั้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลคอนเทนท์

โดยมีประสบการณ์ การออกแบบ สถาปัตยกรรม และสร้างสรรค์งาน 3D ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นสถาปนิกและนักออกแบบดิจิทัล อยู่ที่นครรัฐชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอยู่หลายครั้ง เช่น การแสดงผลงาน Perfect Shell ใน Best 3D Graphics Magazine ของประเทศสหรัฐอเมริกา และรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวด Science and Technology in Digital Art Competition

ตำแหน่งคณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลคอนเทนท์ เช่นแอนิเมชั่นและเกมสอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล (Thailand 4.0) 

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสารสนเทศ สถาบันสถาปนิกสยาม

โดยสมาคมสถาปนิก สยามฯ และตำแหน่งที่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์การบิน และอวกาศแห่งชาติ 

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
 คณะดิจิทัลมีเดีย
ดิจิทัลอาร์ตส์2 + Human*43,000 38,000410,400
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์2 + Human*43,000 38,000410,400
การออกแบบกราฟิก2 + Human*43,000 38,000412,400
การออกแบบกราฟิก (หลักสูตร ปวส.)2 + Human*65,000 60,000247,600
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม2 + Human*43,000 38,000407,400

คณะดิจิทัลมีเดีย

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาดิจิทัลอาร์ตส์
ปีการศึกษาที่ 143,000 38,00053,30022,300
ปีการศึกษาที่ 251,60046,70017,600
ปีการศึกษาที่ 343,50045,90014,600
ปีการศึกษาที่ 442,80029,100
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)410,400

คณะดิจิทัลมีเดีย

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
ปีการศึกษาที่ 143,000 38,00052,30022,300
ปีการศึกษาที่ 251,60046,70017,600
ปีการศึกษาที่ 341,50047,90014,600
ปีการศึกษาที่ 443,80029,100
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)410,400

คณะดิจิทัลมีเดีย

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาการออกแบบกราฟิก
ปีการศึกษาที่ 143,000 38,00053,30022,300
ปีการศึกษาที่ 248,60046,70017,600
ปีการศึกษาที่ 342,50051,90014,600
ปีการศึกษาที่ 443,80029,100
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)412,400

คณะดิจิทัลมีเดีย

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
ปีการศึกษาที่ 143,000 38,00052,30022,300
ปีการศึกษาที่ 251,60046,70017,600
ปีการศึกษาที่ 341,50044,90014,600
ปีการศึกษาที่ 443,80029,100
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)407,400