หลักสูตรของภาควิชาเน้นการจุดประกายความคิด

การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม เป็นหลักสูตรที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานอินเทอร์แอคทีฟและเกมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในด้านการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ ตั้งแต่การออกแบบสร้างสรรค์เกมใหม่ๆ การแคสติ้ง ออกแบบสร้างสรรค์คอสเพลย์ การจัดการธุรกิจเกม ครอบคลุมทุกความรู้เกี่ยวกับด้าน E-Sports หลักสูตรของภาควิชาเน้นการจุดประกายความคิด ปูพื้นฐานตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงให้ความรู้ทุกด้านเกี่ยวกับการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ การออกแบบเกม และการเรียนรู้ในทุกเรื่องราวของแวดวงอีสปอร์ต จนกลายเป็นตัวจริงแบบมืออาชีพในวงการ

จุดเด่นของสาขา

“การันตีเกมส์ดังไกลถึงต่างประเทศ จากฝีมือรุ่นพี่ในคณะ!”

เกม Hospital Haunted be Lost เกมแนวสยองขวัญชื่อดังที่แม้แต่นักแคสเกมต่างประเทศยังท้าให้ลอง เป็นหนึ่งในฝีมือรุ่นพี่ในสาขาที่เปิดบริษัทชื่อ madvrstudio ด้วยการเรียนที่ไม่ตีกรอบความคิดเด็ก แต่เราเปิดกว้างการเรียนการสอน สอนอย่างเข้าใจและพัฒนาต่อยอด ไม่ใช่แค่ออกแบบเกมได้ แต่นักศึกษาที่นี่จะต้องเรียนรู้ทั้งด้วยแอปพลิเคชั่น (Application) เว็บไซต์ (Web Site) อินสตอลเลชัน (Installation) สื่อการเรียนการสอน (e-Learning) ดิจิทัลแม็กกาซีน (Digital Magazine) รวมถึงการพัฒนาเกม ซึ่งจะเรียนรู้การออกแบบเกม (Game Design) การออกแบบวิธีการเล่นเกม และการเขียนโปรแกรม (Game Programming) และการพัฒนาเกมหรือแอปพลิเคชัน เพื่อธุรกิจดิจิทัล (Tech Startup)

ค่าเทอม

ค่าเทอมที่ 1

การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
43,700บาท ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
  • เทอมที่ 2 / 40,600.-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
  • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
  • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

Option 1 : ชำระโดยการกู้ยืม กยศ. เริ่มต้นเพียง 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้ยืมจาก กยศ.
Option 2 : ชำระด้วยตนเองเต็มจำนวน
Option 3 : ชำระด้วยตนเองบางส่วน 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร​

สาขาที่เปิดสอน

เรามีให้น้องๆเลือกเรียนใน 3 สาขาวิชาชีพกันเลยทีเดียวนะครับ

  1. วิชาชีพเลือกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ
  2. วิชาชีพเลือกการออกแบบเกม
  3. วิชาชีพเลือกอีสปอร์ต

1. การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ  

      การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น แอปพลิเคชัน (Application) เว็บไซต์ (Web Site) อินสตอลเลชัน (Installation) สื่อการเรียนการสอน (e-Learning) ดิจิทัลแม็กกาซีน (Digital Magazine) AR (Augmented reality) VR (Virtual reality)
     อาชีพในสายงานนี้ ได้แก่ แ นักเขียนโปรแกรมสื่อปฏิสัมพันธ์ นักออกแบบเว็บไซต์ นักเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ 

2. การออกแบบเกม 

     การออกแบบเกม ศึกษาเรื่อง การสร้างสรรค์เกม การพัฒนาเขียนโปรแกรม การออกแบบเกมและการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้ในเกมทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ เช่น การออกแบบฉากและตัวละคร การออกแบบด่าน (Level Design) และการออกแบบวิธีการเล่นเกม เป็นต้น
     อาชีพในสายงานนี้  นักออกแบบเกม นักเขียนโปรแกรมสำหรับเกม นักออกแบบสร้างภาพเคลื่อนไหว นักสร้างโมเดลสำหรับเกม นักออกแบบตัวละคร ฉากและด่านสำหรับเกม

3. อีสปอร์ต

     อุตสาหกรรมอีสปอร์ต เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย และมีอาชีพที่หลากหลายเกิดขึ้นใหม่ๆ ที่สามารถสร้างรายได้มหาศาล ให้กับน้องๆ หลักสูตรของเรา สอนให้รู้จัก อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต การจัดการธุรกิจเกม การจัดงานแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต พื้นฐานอาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตและการจัดการทีมอีสปอร์ต การเป็นแคสเตอร์ การเป็นสตรีมเมอร์ และอีกมากมายที่ครอบคลุมทุกอาชีพด้านอีสปอร์ต
     อาชีพในสายงานนี้ นักข่าวอีสปอร์ต นักสร้างคอนเทนท์อีสปอร์ต ผู้จัดการงานกิจกรรมการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต นักแพร่ภาพกระจายเสียง นักพากย์ ผู้ดูแลระบบ และผู้เล่นมืออาชีพ

 

Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
12 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
93 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
21 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
41 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเลือก
31 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 15 หน่วยกิต

น้องๆสามารถดูข้อมูลและผลงานของพี่ๆ เพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.spu.ac.th/fac/sdm/th/category.php?category=7&sub=60
หรือ Facebook
1. สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม: 
https://www.facebook.com/IGD.SDM
2. Sripatum Esports Club: 
https://www.facebook.com/SripatumEsportClub
3. Youtube: https://youtu.be/GUFZOq-vx_A

เรื่องเล่น เราจริงจังระดับไหน?

เพราะเราจริงจังกับทุกเรื่องและทำให้เป็นจริง การเรียนของเราจึงเน้นการจุดประกายความคิด ใครไม่เก่งเราก็สอนให้เก่งได้ กับการสอนที่ให้ความรู้ทุกด้านเกี่ยวกับเกม และ E-Sports การสร้างสรรค์เกม การพัฒนาเขียนโปรแกรม หลักการแคสติ้ง การออกแบบสร้างสรรค์คอสเพลย์  ทั้งวิธีการสร้างรายได้เชิงธุรกิจแบบครบวงจร Application, Website, Installation, Digital Magazine, e-Learning เรียนรู้พื้นฐานสำหรับนักกีฬา E-Sports การันตีผลงานสุดเจ๋งของรุ่นพี่ในคณะที่น้องๆไม่ควรพลาด กับผลงานที่ดังไกลระดับต่างประเทศอย่าง Hospital Haunted be Lost
 

ชั้นปีที่ 1

จัดเต็มพื้นฐานสำหรับความรู้ด้านการสร้างเกม เรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ แนวคิดในการออกแบบ ประวัติการออกแบบ พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ภาพดิจิทัลเบื้องต้น กับการเรียนในห้องเรียนที่มีเครื่องมือสุดทันสมัย

ชั้นปีที่ 2

เจาะลึกระดับเข้มข้นกับการออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวสองมิติ การสร้างรูปทรงและภาพเคลื่อนไหวสามมิติเบื้องต้น การทดลองอินเทอร์แอคทีฟและเกม

ชั้นปีที่ 3

เน้นการเรียนแบบปฏิบัติลงมือทำ สนุกกับวิชาเลือกเสรี ตามความชื่นชอบและสนใจของนักศึกษา

ชั้นปีที่ 4

ในปีสี่น้องๆ จะถูกส่งไปฝึกสหกิจศึกษาตามที่ต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ และค้นพบเส้นทางในอนาคตของตนเอง ว่าจะเดินแยกไปเส้นทางไหน และเตรียมโปรเจคจบที่พัฒนามาจากความคิดมาสู่การสร้างสรรค์ที่เป็นจริง สำหรับเข้าสู่การทำงานระดับมืออาชีพ

ชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม)
  • (อักษรย่อ) : ศป.บ. (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม)
  • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Interactive and Game Design)
  • (อักษรย่อ) : B.F.A (Interactive and Game Design)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

UploadImage 1. วิชาชีพเลือกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ

     – โปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมกราฟิก
     – นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์
     – นักเขียนโปรแกรมสื่อปฏิสัมพันธ์
     – นักเขียนโปรแกรมเว็บไซต์
     – ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างสรรค์งานภาพของเกมจากแนวความคิดในขั้นเบื้องต้น
     – นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาภาพและเสียงผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ยูทูปเบอร์

UploadImage 2. วิชาชีพเลือกการออกแบบเกม 

     – นักออกแบบเกม
     – นักเขียนโปรแกรมสำหรับเกม
     – นักออกแบบสร้างภาพเคลื่อนไหว
     – นักสร้างโมเดลสำหรับเกม
     – นักออกแบบตัวละคร
     + ฉากและด่านสำหรับเกม

UploadImage 3. วิชาชีพเลือกอีสปอร์ต

     – นักข่าวอีสปอร์ต
     – นักสร้างคอนเทนท์อีสปอร์ต
     – ผู้จัดการงานกิจกรรมการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต
     – นักแพร่ภาพกระจายเสียง
     – นักพากย์
     – ผู้ดูแลระบบ
     – ผู้เล่นมืออาชีพ

คณาจารย์

อาจารย์เสริมสิน ไพรินทร์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
ผศ.ดร. ณัฐกมล ถุงสุวรรณ
หัวหน้าสาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
อาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร
อาจารย์ประจำ สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

Professional ด้าน Interactive, Games, Esports Technology และ Metaverse
Up Level รอบด้าน Casting, Cosplay, Game Business, AR / VR / Web 3.0 & Blockchain / Asset Optimization etc.

ทุนการศึกษา

ทุน SPU โควตา

ทุนดีดี ที่ไม่ใช้คะแนน TCAS
ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ ไม่ต้องส่ง Portfolio

ทุน SPU Portfolio 3 ดี

สายสะสม Port รับทุนสูงสุด 40,000 บาท*

ทุน SPU ตัวจริง

สมัคร ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน เรียนฟรี 100%*

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1 ตลอด หลักสูตร
 คณะดิจิทัลมีเดีย
ดิจิทัลอาร์ตส์ 2 43,000 38,000 410,400
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ 2 43,000 38,000 410,400
การออกแบบกราฟิก 2 43,000 38,000 412,400
การออกแบบกราฟิก (หลักสูตร ปวส.) 2 65,000 60,000 247,600
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 2 43,000 38,000 407,400

คณะดิจิทัลมีเดีย

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขาดิจิทัลอาร์ตส์
ปีการศึกษาที่ 1 43,000 38,000 53,300 22,300
ปีการศึกษาที่ 2 51,600 46,700 17,600
ปีการศึกษาที่ 3 43,500 45,900 14,600
ปีการศึกษาที่ 4 42,800 29,100
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 2
    ค่าเทอม (4ปี) 410,400

คณะดิจิทัลมีเดีย

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
ปีการศึกษาที่ 1 43,000 38,000 52,300 22,300
ปีการศึกษาที่ 2 51,600 46,700 17,600
ปีการศึกษาที่ 3 41,500 47,900 14,600
ปีการศึกษาที่ 4 43,800 29,100
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 2
    ค่าเทอม (4ปี) 410,400

คณะดิจิทัลมีเดีย

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขาการออกแบบกราฟิก
ปีการศึกษาที่ 1 43,000 38,000 53,300 22,300
ปีการศึกษาที่ 2 48,600 46,700 17,600
ปีการศึกษาที่ 3 42,500 51,900 14,600
ปีการศึกษาที่ 4 43,800 29,100
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 2
    ค่าเทอม (4ปี) 412,400

คณะดิจิทัลมีเดีย

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
ปีการศึกษาที่ 1 43,000 38,000 52,300 22,300
ปีการศึกษาที่ 2 51,600 46,700 17,600
ปีการศึกษาที่ 3 41,500 44,900 14,600
ปีการศึกษาที่ 4 43,800 29,100
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 2
    ค่าเทอม (4ปี) 407,400