เปิดรับสมัคร SPU-PSF รุ่น 3


UploadImage

เปิดรับอาจารย์เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPUPSF รุ่น 3

Download แบบฟอร์ม และสมัคร Online ได้ที่ www.spu.ac.th/department/tlc/spupsf
หมดเขต : 28 กุมภาพันธ์ 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
Tel. 02 579 1111 ext. 1198, 1182
e-mail: tlc@spu.ac.th        
Line: @ghc5032o