แนะนำหน่วยงาน


ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพ http://affair.spu.ac.th/student/finance
ชมรมรักการอ่าน http://affair.spu.ac.th/student/pdspucheer
ชมรมวิศวกรรมโยธา http://affair.spu.ac.th/student/english
ชมรมคนละคอน http://affair.spu.ac.th/student/pws-spu
ชมรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว http://affair.spu.ac.th/student/itsmart
ชมรมยุติธรรม http://affair.spu.ac.th/student/justice
ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน http://affair.spu.ac.th/student/seclub
ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ http://affair.spu.ac.th/student/automec
ชมรมนักร้องหน้าแรงนักแสดงหน้าเด้ง http://affair.spu.ac.th/student/ilovesport
ชมรมเยาวชนรู้งานสืบสานโครงการพระราชดำริ http://affair.spu.ac.th/student/matrilart
ชมรมวงดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU BAND) http://affair.spu.ac.th/student/tennis
ชมรมขับร้องประสานเสียง http://affair.spu.ac.th/student/lelas
ชมรมนาฏศิลป์และการแสดงร่วมสมัย http://affair.spu.ac.th/student/spu-camp
ชมรมเลดี้ศรีปทุม Lady Sripathum http://affair.spu.ac.th/student/rotaract
ชมรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง http://affair.spu.ac.th/student/conservative
ชมรมหมากล้อม http://affair.spu.ac.th/student/develop-tour
ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท http://affair.spu.ac.th/student/redacross
ชมรมมุสลิมศรีปทุม http://affair.spu.ac.th/student/personality
ชมรม SPU FINANCE CLUB http://affair.spu.ac.th/student/buddhist
ชมรมฟุตซอล SPU http://affair.spu.ac.th/student/muslimspu
ชมรม LOVE YOUR LIFE http://affair.spu.ac.th/student/music
ชมรมอาสายุวกาชาติ http://affair.spu.ac.th/student/chorus
ชมรม ANGLE CLUB http://affair.spu.ac.th/student/art-design
ชมรม PERFORMING DANCE & DRAMA http://affair.spu.ac.th/student/loveread
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://affair.spu.ac.th/student/movie
ชมรมวอลเล่ย์บอล http://affair.spu.ac.th/student/table-tennis
ชมรมพุทธศาสนา http://affair.spu.ac.th/student/golf
ชมรมฟุตบอล (Football Club) http://affair.spu.ac.th/student/gun
ชมรมคนรักษ์โลก http://affair.spu.ac.th/student/tagraw
  http://affair.spu.ac.th/student/d-youth
  http://affair.spu.ac.th/student/sic