C ฮีโร่ คว้าเหรียญแรก...!!! ให้ SPU ใน สุรนารีเกมส์


มาแล้ว..!!! ฮีโร่ SPU คว้าเหรียญแรก...!!! ใน สุรนารีเกมส์
18-02-17
》》》(ซี) น.ส.วันวิภา ทองเผือก MBA:SPU คว้าเหรียญทองแดง เหรียญแรก...ให้กับทัพนักกีฬา ม.ศรีปทุม ในกีฬาดาบสากล ประเภทเอเป้บุคคลหญิง ในการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์" จ.นครราชสีมา

UploadImage