ดาวเด่น ม.ศรีปทุม “สุรนารีเกมส์”


การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”
“กีฬาเพื่อโอกาส ชีวิตและมิตรภาพ”
ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
——————————————————————————————————————

อัพเดตประจำวันที 2 มีนาคม 2560…**จบการรายงาน**

ที่ เหรียญ ชนิดกีฬา ชื่อ / สกุล คณะ หมายเหตุ
1 ทองแดง ดาบสากล/เอเป้ บ.หญิง น.ส.วันวิภา ทองเผือก MBA 18-02-17
2 ทอง ดาบสากล ทีมหญิง น.ส.วันวิภา ทองเผือก MBA 20-02-17
3     น.ส.ศุภานันท์ ลาแก้ว MM  
4     น.ส.กชพรรณ ทองมะน้อย ศิลปศาสตร์  
5 เงิน คาราเต้-โด้ รุ่น 55 กม. นายสิรวิชญ์ สว่างศรี บริหาร 22-02-17
6 เงิน เปตอง ชายคู่ นายสุรัฐ เย็นเยือก MM 22-02-17
7     นายจักรกฤษณ์ ทองกัลป์ บริหาร  
8 ทอง จักรยาน-บุคคล นายวรท อุดมวัฒนกูล บริหาร 24-02-17
9 เงิน จักรยาน-ทีม นายวรท อุดมวัฒนกูล บริหาร 24-02-17
10     นายกษิดิศ ตรัยรัตนมงคล บริหาร  
11 เงิน เปตอง-เดี่ยวหญิง น.ส.เสาวรส ธัญญเจนริญ ป.โท 24-02-17
12 ทองแดง หมากล้อม-ทีมผสม น.ส.วรวรรณ สุขชื่น บริหาร 24-02-17
13     นายเจตน์สฤษฎิ์ วินัยธรรม ป.โท  
14     นายรัชพล ลิ้มพระกุล ป.โท  
15     นายเสฏฐวุฒิ คำเสือ ป.โท  
16 ทองแดง เทนนิส-ทีมชาย นายภาสวิชญ์ บูรพาฤทธา ป.โท 25-02-17
17     นายกฤตบุญ พราหมณีย์ ป.โท  
18     นายวโรตม์ อุดมสุข ป.โท  
19     นายอวิรุทธ์ ผาผุย ป.โท  
20     นายปิ่น มหถาวร นิติ  
21 ทองแดง ยูยิตสู-ท่ารำคู่ชาย นายปฐมพร ใจจันทร์ บริหาร 26-02-17
22     นายอะตอมะสะ ฮิโรยาม่า ศิลปศาสตร์  
23 ทองแดง ยูยิตสู-ต่อสู้ นายคมกริช เขียดนิน บริหาร 26-02-17
24 เงิน จักรยาน-ครอสคันทรี หญิง ร้อยตำรวจเอกกฤติกา ศิลาพัฒน์ ป.โท 26-02-17
25 ทองแดง เปตอง-ชู๊ตตอ้ง น.ส.กุลธิดา อินทร์คง บริหาร 27-02-17
26 ทอง ยูยิตสู-บุคคลชายจับล็อค 56  นายอะตอมมะสะ ฮิโรยาม่า ศิลปศาสตร์ 28-02-17
27 ทอง ยูยิตสู-บุคคลชายจับล็อค 69  นายรัชราช ยิ้มพราย บริหาร 28-02-17
28 เงิน ยูยิตสู-บุคคลชาย จับล็อค 62 นายคมกริช เขียดนิน บริหาร 28-02-17
29 ทองแดง หมากล้อม-ทีมหญิง น.ส.จุฑารัตน์ เพ็ชรสุวรรณ   28-02-17
30     น.ส.จุฑาทิพย์ เพ็ชรสุวรรณ    
31     น.ส.วรวรรณ สุขชื่น    
32     น.ส.อรนุช เจริญวงศ์วรกุล    
33     น.ส.วิยะดา พันธุ    
34 ทอง กอล์ฟ-ทีมชาย นายกัมลาศ นาเมืองรักษ์   28-02-17
35     นายธนกร ตอสี    
36     นายปฐมพงศ์ สายสกลเดช    
37     นายอมต คนชาญ    
38 ทอง กอล์ฟ-บุคคลชาย นายกัมลาศ นาเมืองรักษ์   28-02-17
39 เงิน กอล์ฟ-บุคคลชาย นายธนกร ตอสี   28-02-17
40 ทอง กอล์ฟ-ทีมหญิง น.ส.อรณิชา โกนสันเทียะ บริหาร 28-02-17
41     น.ส.นวกร จันทร์บรรจง    
42     น.ส.ชนิดา เทพสาร    
43 เงิน กอล์ฟ-บุคคลหญิง น.ส.อรณิชา โกนสันเทียะ   28-02-17
44 เงิน เปตอง-ทีมหญิง น.ส.กุลธิดา อินทร์คง   01-03-17
45     น.ส.เสาวรส ธัญญเจริญ    
46     น.ส.พฤศชา สุวรรณมาลี    
47     น.ส.นราภรณ์ เกาะสระน้ย    
48 ทอง เทนนิส-ชายคู่ นายกฤตบุญ พราหทณีย์   01-03-17
49     นายภาสวิชญ์ บูรพาฤทธา    
50 ทองแดง วอลเลย์บอล ชาย     02-03-17
51 เงิน วอลเลย์บอลชายหาด หญิง     02-03-17
52 เงิน ฟุตซอล ชาย     02-03-17
53 ทอง เทนนิส ชายเดี่ยว     02-03-17
54 ทอง บาสเกตบอล ทีมหญิง     02-03-17
55 ทอง บาสเกตบอล ทีมชาย     02-03-17
56 ทอง วอลเลย์บอล ทีมหญิง     02-03-17
57 ทอง วอลเลย์บอลชายหาด ชาย     02-03-17
58          
59