ชมภาพการแข่งขัน SPU (สุรนารีเกมส์)


การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”
“กีฬาเพื่อโอกาส ชีวิตและมิตรภาพ”
ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
——————————————————————————————————————

คลิก….!!!! (ชมภาพ) การแข่งขันรายวัน 
วันที่      14 ก.พ. 60        SPU แถลงข่าวเตรียมความพร้อม
วันที่      18 ก.พ. 60
วันที่      19 ก.พ. 60
วันที่      20 ก.พ. 60       **คลิกชม...ภาพการแข่งขัน  **คลิกชม...เหรียญทอง
วันที่      21 ก.พ. 60        ***คลิกชม...พิธีเปิดการแข่งขัน
วันที่      22 ก.พ. 60
- ภาพการแข่งขัน

- งานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน นักกีฬา

วันที่      23 ก.พ. 60
วันที่      *คลิกชมภาพ 24 ก.พ. 60       ***คลิกชม...เหรียญทอง
วันที่      25 ก.พ. 60
วันที่      26 ก.พ. 60          ***คลิกชม นักกีฬาดีเด่น
วันที่      27 ก.พ. 60
วันที่      28 ก.พ. 60
วันที่      1 มี.ค. 60
วันที่      2 มี.ค. 60
- ภาพการแข่งขัน
- ภาพพิธีปิดการแข่งขัน