สรุปเหรียญรางวัล SPU รายวัน


การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”
“กีฬาเพื่อโอกาส ชีวิตและมิตรภาพ”
ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
——————————————————————————————————————
อัพเดตประจำวันที่  2 มีนาคม 2560….**จบการรายงาน**

ที่ ชนิดกีฬา ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ฟุตซอล - 1 - 1
2 วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง) 1 - 1 2
3 จักรยาน 1 2 - 3
4 เทควันโด        
5 หมากล้อม - - 2 2
6 เปตอง - 3 1 4
7 เทเบิลเทนนิส        
8 ดาบสากล 1 - 1 2
9 เทนนิส 2 - 1 3
10 บาสเกตบอล (ชาย-หญิง) 2 - - 2
11 วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย-หญิง) 1 1 - 2
12 กอล์ฟ 3 2 - 5
13 คาราเต้-โด - 1 - 1
14 ยูยิตสู 2 1 2 5
  รวม 13 11 8 32