นายสุทธิพร กลัดเจริญ SPU คว้านักกีฬาดีเด่นยอดเยี่ยม ใน “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”


คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ประจำปี 2562 พิจารณาคัดเลือกให้ นายสุทธิพร กลัดเจริญ นักกีฬาฟุตซอล ชาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เป็นนักกีฬาดีเด่น ยอดเยี่ยม ประจำการแข่งขัน
UploadImage
                ด้วยงานอันยอดเยี่ยม คว้ามาได้ 1 เหรียญทอง