SPORT-SPU ร่วม (พิธีเปิด) การแข่งขันกีฬาปัญญาชน 62 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”


UploadImage
          ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี ในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬา พร้อมด้วย อ.อาทิตย์ เสาธงใหญ์ และ อ.เฉลิมชัย สินธุอารีย์ นำทัพนักกีฬา ม.ศรีปทุม ร่วมเดินขบวน (พิธีเปิด) การแข่งขันกีฬาปัญญาชน “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”
>>>> มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่งนักกีฬาเข้าร่วมเดินขบวนในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ รอบมหกรรม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลาง ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
UploadImage
>>>> สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 112 สถาบัน เจ้าภาพได้ใช้ชื่อประจำการแข่งขันว่า “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ด้วยคำขวัญที่ว่า กีฬาเพื่อการเรียนรู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมี “อ้ายบัวหมาน” กับ “กะปอมน้อย” เป็นสัญลักษณ์นำโชค “มัลคอต” ประจำการแข่งขัน ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 
UploadImage