เหรียญแรก SPU มาแล้ว (ดาบสากล) คว้าทองแดง


นายมนัสวี ดีจริง นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คว้าเหรียญทองแดง ในกีฬาดาบสากล ประเภท-เอเป้บุคคลชาย
UploadImage
>>> ซึ่งเป็นการคว้าเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" ในวันที่ 22 มกราคม 2561 
UploadImage