ชมภาพการแข่งขันกีฬา SPU รายวัน (ราชมงคลธัญบุรีเกมส์)


ชมภาพการแข่งขันกีฬา SPU รายวัน
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
“กีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์มหาวิทยาลัย”
ระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี (เจ้าภาพร่วม)
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จ.ปทุมธานี (เจ้าภาพร่วม)
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) จ.นครนายก (เจ้าภาพร่วม)

“…--------------------------------------------------------…”


**คลิก….!!!! (ชมภาพ) การแข่งขันรายวัน (รอการอัพเดต)
วันที่      17 ม.ค. 61      SPU แถลงข่าวเตรียมความพร้อม
วันที่      22 ม.ค. 61
วันที่      23 ม.ค. 61     
-ภาพการแข่งขัน -ภาพพิธีเปิดการแข่งขัน      

วันที่      24 ม.ค. 61                   
วันที่      25 ม.ค. 61       
วันที่      26 ก.พ. 60
- ภาพการแข่งขัน

- งานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน นักกีฬา
วันที่      27 ม.ค. 61
วันที่      28 ม.ค. 61
วันที่      29 ม.ค. 61
วันที่      30 ม.ค. 61
วันที่      31 ม.ค. 61
- ภาพการแข่งขัน

- ภาพพิธีปิดการแข่งขัน