สรุปเหรียญรางวัล SPU รายวัน (ราชมงคลธัญบุรีเกมส์)


สรุปเหรียญรางวัล SPU รายวัน
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
“กีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์มหาวิทยาลัย”
ระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี (เจ้าภาพร่วม)
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จ.ปทุมธานี (เจ้าภาพร่วม)
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) จ.นครนายก (เจ้าภาพร่วม)

“…--------------------------------------------------------…”
อัพเดตประจำวันที่  31 มกราคม 2561 (สิ้นสุดการรายงาน)
ที่ ชนิดกีฬา ทอง เงิน ทองแดง รวม
1  ฟุตซอล (ชาย) - 1 - 1
2  วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง) - 1 1 2
3  ยูยิตสู 2 - 5 7
4  กอล์ฟ 4 1 - 5
5  หมากล้อม - 1 1 2
6  เปตอง - 1 1 2
7  เรือพาย - - 1 1
8  ดาบสากล - 1 1 2
9  เทนนิส - 1 2 3
10  บาสเกตบอล (ชาย-หญิง) 1 - - 1
11  วอลเลย์บอล-ชายหาด (ชาย-หญิง) - - 2 2
  รวม 7 7 14 28
 
***หมายเหตุ มีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 114 สถาบัน