ติดต่อหน่วยงาน


แผนที่หน่วยงาน


แผนที่ Google


สถานที่

ศูนย์บริการ คณะดิจิทัลมีเดีย
คุณธิติรัตน์ (ผู้จัดการคณะ) 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร : 02-579-1111 ต่อ 2000
Fax : 02-579-1111 ต่อ 1999
Email : thitirat.ch@spu.ac.th