แนะนำหน่วยงาน


UploadImage
อาจารย์รัตนติญา ฤทธิโชติ
ผู้อำนวยการสำนักงานทุนการศึกษา
โทรศัพท์. 0-2579-1111 ต่อ 2134
e-mail : rattanatiya.re@spu.ac.th
 
UploadImage
อาจารย์ธัญญ์นิธิ  มณีรุ่งรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทุนการศึกษา
โทรศัพท์. 0-2579-1111 ต่อ 2133
e-mail : thannithi.ma@spu.ac.th
 
UploadImage
นางสาวพิสุทธินี อุ่นศิริวงศ์
เลขานุการสำนักงานทุนการศึกษา
โทรศัพท์. 0-2579-1111 ต่อ 2137
e-mail : pisuttinee.un@spu.ac.th
 
UploadImage
นางสาวอนัสดา จรรยพงษ์
-
โทรศัพท์. 0-2579-1111 ต่อ 2131
e-mail : anassada.ju@spu.ac.th
 
UploadImage
นายวัชรพงศ์ สุศรี
-
โทรศัพท์. 0-2579-1111 ต่อ 2131
e-mail : watcharapong.su@spu.ac.th
 
UploadImage
นางสาวปิยะรัต อุ่นศิริวงศ์
-
โทรศัพท์. 0-2579-1111 ต่อ 2133
e-mail : piyarat.pr@spu.ac.th
 
UploadImage
นางสาวณัฐกฤตา ฮมภิรมย์
-
โทรศัพท์. 0-2579-1111 ต่อ 2133
e-mail : natkitta.ho@spu.ac.th
 
UploadImage
นางสาวขวัญพนิต กุลคณนาถ
-
โทรศัพท์. 0-2579-1111 ต่อ 2130
e-mail : khwanpanit.ku@spu.ac.th