แนะนำหน่วยงาน


คลินิกแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยศรีปทุม
Thai traditional Medicine Clinic of Sripatum University
คลินิกแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นแหล่งแห่งการเรียนรู้ของศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกด้วยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้ง ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณให้เกิดความสมดุลของร่างกายจิตใจ และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นจุดแข็งของศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ได้รับการสั่งสมและถูกถ่ายทอดมาแต่โบราณ คลินิกแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นคลินิกส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคที่เน้นการใช้ตำรับยาสมุนไพรและการนวดรักษาโรคด้วยหลักเส้นประธานสิบตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยขั้นสูง รวมถึงการนวดกดจุดฝ่าเท้ารักษาโรค มีการบริการส่งเสริมสุขภาพและความงามด้วยการบำรุงดูแลผิวพรรณ และบริการเครื่องดื่มชาและกาแฟชะลอวัยจากสมุนไพรนานาชนิด
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Thai Medical Clinic of Sripatum University
 
Thai Medical Clinic of Sripatum University is located at the center of Bangkok with favorable environment and convenient transportation. It is a research hub and holistic health care center with the application of oriental medicine. The holistic health care regards human as the unity of body, mind, emotion, spirit and society, all of which are interrelated and indivisible, and must be in the state of balance, which corresponds to the science of Traditional Thai Medicine accumulated and transmitted from ancient times. The Clinic promotes health care by herbal medicine formulation and advanced traditional Thai therapeutic massage. Products refined from various Thai herbal essences such as anti-aging cosmetic, anti-aging drinks and skin care products are also available.
 
Advanced Thai Medical Examination and Treatment of Diseases  
Health care services include diagnosis and treatment of disease with advanced Thai medicine, herbal formulation with high concentrations of herbs through research and development and proved to be reliable and therapeutic massage on ten meridians. It is particularly effective in the treatment of the following diseases and symptoms:
1. Chronic diseases with syndrome such as diabetes, high blood pressure, hyperlipemia, gout, psoriasis, migraine, insomnia, chronic kidney deficiency and joint pain syndrome; hepatitis syndrome and acne, rashes, pimple
2. Syndrome of certain types of cancer
3. Fever diseases syndrome, respiratory diseases syndrome and digestive diseases syndrome
4. Diseases in the elderly, sexual dysfunction, menopausal symptoms in men and women and urinary diseases syndrome
5. Office syndrome and symptoms of paresis and paralysis, nerve compression
6. Using herbs to enrich blood, reinforce kidney, nourish brain, bones and joints, strengthen the body's immune system in all ages and detoxify the body
7. Childhood diseases syndrome and pregnant care & Maternal care for postpartum
 
In addition, The Clinic is active in participating in various activities to promote the science of Traditional Thai Medicine including trainings for knowledge dissemination, such as therapeutic massage on ten meridians to treat the symptoms of various diseases, to stimulate the nervous system and brain for more efficiency in children and teenagers, working people, elderly and athletes; initial herbal medical treatment in local community, and introduction to the planting of herbs in each locality so as to develop it into cash crop to improve the living standards of local people. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

斯巴顿大学泰医诊所
 
斯巴顿大学泰医诊所位于曼谷市中心,交通便利,环境优良。其提供东方医学的研究和整体治疗保健。整体治疗将人视为躯体、智力、精神、灵魂以及社会的统一体,相互联系而不可分割,必须达到一种平衡的状态。该主张与自古积累和流传下来的泰国传统医学理论想对应。斯巴顿大学泰医诊所提倡通过先进的草药配方和传统泰式按摩进行保健治疗,特别是对传统泰医的应用。诊所还提供泰国草药精华制成品,包括抗衰老美容品、 抗衰老饮料,以及草药护肤品等等。
 
先进的泰医诊断和治疗疾 
 
保健治疗包括运用经过研发的、安全的泰国高浓缩先进草药配方,对疾病进行治疗以及依据身体的十条经络进行按摩。对以下疾病的治疗效果更为明显:
  1. 有类似以下症状的慢性病,如糖尿病、高血压、高血脂、痛风、牛皮癣、偏头痛、失眠、肾虚、各种痤疮、红疹、丘疹、肝炎综合症以及慢性全身性关节痛
  2. 某些癌症综合症
  3. 发烧性疾病综合症、呼吸系统疾病症状以及消化系统疾病综合症
  4. 年长者疾病,如性功能障碍、男女更年期症状以及泌尿系统疾病综合症
  5. 办公室综合症,如手腕麻木、关节痛、肩胛痛、下背痛、腰痛、扳机手等等以及轻瘫和瘫痪以及骨头压迫神经
  6. 用于补血、补肾、补脑、强化关节和骨头;加强各年龄段的免疫功能;同时运用草药解毒
  7. 儿童疾病综合症以及妊娠保养和产后护理
 
   此外,诊所还积极参与各种活动促进泰国传统医学的传播和知识的运用,包括培训通过体内十大经络的按摩治疗各种疾病;无论是对青少年或工作的人抑或年长者,按摩能刺激其神经系统和脑部使之效率更高;运动按摩能提高运动员的成绩;在当地社区开始运用草药治疗以及引入草药种植,使之发展成为经济作物提高人们的生活水平。