ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 41


ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 

วิดิโอโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41
คลิกลิงค์  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 (ภาค 2/2565)


PowerPoint ประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41
การเรียนรู้เอกสารและช่องทางการติดต่อสื่อสาร   ไฟล์แนบ