สาระน่ารู้63


เดือนมกราคม 2563

 
ออกจาก Comfort Zone คุณกล้าหรือเปล่า ไฟล์แนบ 05-มค-63
อย่าทำงานซังกะตายมาหาแรงบันดาลใจกระตุ้นกัน ไฟล์แนบ 15-มค-63
Tip การสมัครงานในยุค Internet  ไฟล์แนบ 25-มค-63