ร่วมงานกับเรา


 

 

หมายเหตุ : โปรดปริ้นแบบฟอร์มใบสมัครงาน ด้วย กระดาษ A4 สีฟ้า


สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
ชั้น 3 ห้อง 301 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียด
ส่งมาที่ คุณอดิศักดิ์ จันทรัตนวงศ์  e-Mail: adisak.ja@spu.ac.th หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-579-1111 ต่อ 1230


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร