ร่วมงานกับเรา


 

 

หมายเหตุ : โปรดปริ้นแบบฟอร์มใบสมัครงาน ด้วย กระดาษ A4 สีฟ้า


สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
ชั้น 12 ห้อง 1202 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียด
ส่งมาที่ คุณดวงกมล  สมรูป  e-Mail:
Dwangkamol.so@spu.ac.th, anya.sr@spu.ac.th หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-579-1111 ต่อ 1230


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร