แนะนำหน่วยงาน


ผู้อำนวยการ
UploadImageผศ. ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์
ผู้อำนวยการ

โทรศัพท์:1198
อีเมล์: sirinthorn.si@spu.ac.th

นักวิจัย

UploadImageนายรักษพล สนิทยา
นักวิจัย

โทรศัพท์:1182
อีเมล์: rugsapon.sa@spu.ac.thเจ้าหน้าที่
UploadImageนายกรกฎ ผกาแก้ว
เจ้าหน้าที่

โทรศัพท์:1182
อีเมล์: korakot.pa@spu.ac.th