แนะนำหน่วยงาน


UploadImage ผศ. ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์
ผู้อำนวยการ

โทรศัพท์:1198
อีเมล์: sirinthorn.si@spu.ac.th
UploadImage นายรักษพล สนิทยา
นักวิจัย

โทรศัพท์:1198
อีเมล์: rugsapon.sa@spu.ac.th
UploadImage นายกรกฎ ผกาแก้ว
เจ้าหน้าที่

โทรศัพท์:1182
อีเมล์: korakot.pa@spu.ac.th