ติดต่อหน่วยงาน


แผนที่หน่วยงาน


แผนที่ Google


สถานที่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน อาคาร 1 ชั้น 1
โทร : 02 579 1111 ต่อ 1198, 118
Fax : 02 579 7005
Email : tlc@spu.ac.th