บัญชี SPU จิตอาสา “จิตอาสาสร้างฝายให้ช้างได้มีน้ำกิน”

by Chadatan Sa
0 comment

“จิตอาสาสร้างฝายให้ช้างได้มีน้ำกิน”
 
นางสาวสุกัญญา ปาเบ้า ร่วมโครงการค่ายอาสา : สร้างฝายชะลอน้ำ กับกลุ่มอาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ  จ.กาญจนบุรี

You may also like

Leave a Comment