กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ทำความสะอาดบริเวณวัดบางบัว

by Chadatan Sa
0 comment

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำตัวแทนนักศึกษา และชมรม ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล และทำความสะอาดบริเวณวัดบางบัว เป็นการส่งต่อความดีของเยาวชนสู่ชุมชน ส่งมอบความสุขในวิถีทำดีเพื่อสังคม


You may also like

Leave a Comment